Werth Scope Check S

Optyczno-stykowa kompaktowa maszyna pomiarowa do zastosowań produkcyjnych

Werth Scope Check FB DZ

Multisensoryczna maszyna pomiarowa wyposażona w dwie osie Z 

Werth Scope Check MB

Multisensoryczna maszyna pomiarowa do pomiarów elementów o większych gabarytach

Werth Scope Check V

Multisensoryczna maszyna pomiarowa wertykalna do pomiaru elementów obrotowych. 

Werth Scope Check S Probe

Maszyna pomiarowa wyposażona w sensor stykowy do pomiarów skaningowych