zero touch

Zero Touch Metrology

 • 5-osiowy skaner 3D do pomiarów w toku produkcji
 • Skaner triangulacyjny, fotogrametria i sonda chromatyczna
 • Defektoskopia powierzchni
 • Pomiary 3D złożonych geometrycznie wyrobów
 • Dołączana komora do kompensacji błędów środowiskowych


ZTG_1

Zero Touch Gears

 • 100% kontrola kół zębatych w czasie 10-30 sekund
 • W pełni zrobotyzowana stacja pomiarowa
 • Inspekcja 3D skomplikowanych wyrobów dzięki zastosowaniu wielu sensorów
 • Detekcja wad powierzchniowych
 • Zbieranie danych i SPC w czasie rzeczywistym
 • Szybka identyfikacja i selekcja sztuk niezgodnych


ztb

Zero Touch Brakes

 • System dedykowany do pomiaru tarcz hamulcowych
 • Cykl pomiarowy ~ 30 sekund
 • Zastosowany układ skanerów triangulacyjnych
 • Szybka detekcja wad powierzchniowych
 • Analiza geometrii i wad powierzchniowych bezpośrednio w toku produkcji