Rotary Inspector

System Rotary Inspector jest unikalnym narzędziem do badania dokładności 5-osiowych maszyn CNC. Rotary Inspector jako niezależny system pomiarowy daje przede wszystkim wiarygodne wyniki zarówno w trybie statycznym jak i dynamicznym. Test przestrzenny, zgodny z ISO 10791 (BK4) zajmuje niespełna 60 sekund. Po tym czasie użytkownik posiada pełną wiedzę na temat błędów pozycji osi obrotowych a także błędów prostopadłości. Uzyskane parametry mogą następnie posłużyć do korekcji macierzy kinematyki w trybie automatycznym (np. pomiędzy operacjami) lub serwisowym.

Szybka weryfikacja stanu maszyny możliwa jet dzięki wyznaczeniu dwóch parametrów Q oraz P. Pierwszy z nich stanowi całkowity błąd geometryczny obrabiarki, który determinuje błędy wymiarowo kształtowe obrabianego wyrobu natomiast drugi z nich jest odzwierciedleniem błędów dynamicznych maszyny (np. błąd nawrotu, luz zwrotny itp.). Parametr P ma bezpośredni wpływ na jakość obrabianej powierzchni (mikrogeometria).

Oprogramowanie pomiarowe umożliwia monitorowanie obydwu parametrów P oraz Q w odniesieniu do założonych tolerancji (błędów dopuszczalnych). Dzięki temu możliwe jest przypisanie maszyny do danej obróbki z właściwym uwzględnieniem tolerancji rysunkowych. Sonda pomiarowa nie jest przypisana wyłącznie do jednej maszyny i w związku z tym istnieje możliwość stworzenia bazy obrabiarek i zarządzanie nimi z poziomu programu Rotary Inspector.

System Rotary Inspetor znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie potrzebna jest szybka weryfikacja dokładności maszyny 5-osiowej wraz z możliwością kompensacji jej błędów zarówno w cyklu międzyoperacyjnym lub okresowo zgodnie z planem przeglądów.

 I’m a big fan of the probe….it will be an excellent tool to put into production. Calibration of our 3 axis rotary table would have simply been impossible without it.’

– J.T., Automation Technical Specialist
Rolls-Royce

Automatyczny test BK1, BK2, BK4 wg ISO 10791

Cechy systemu Rotary Inspector

  • Pomiary statyczne i dynamiczne według ISO 10791
  • Czas pomiaru poniżej 60 sekund
  • Parametry Q (błędy geometryczne) P (błędy dynamiczne)

  • Opcja autokompensacji
  • Przechowywanie danych wielu obrabiarek i monitorowanie trendu P i Q
  • Generowanie raportów pomiarowych

Parametry systemu Rotary Inspector

SPECYFIKACJA GŁOWICY POMIAROWEJ 3D TRINITY
Zakres pomiarowy [mm] 3,5
Rozdzielczość [µm] 0,2
Niepewność rozszerzona pomiaru (K=2) <1µm dla pracy w zakresie do 1mm
Niepewność rozszerzona pomiaru (K=2) <1,5µm dla pracy w pełnym zakresie
Komunikacja z PC bezprzewodowy 2,4GHz, 802.11b/g/n
CECHY GŁOWICY POMIAROWEJ
Długość [mm] 135mm
Średnica [mm] 80 mm
Masa [mm] 770 g
Mocowanie we wrzecionie trzpień 16mm
Zasilanie bateryjne 4x 3400 mAh
Możliwość przechowania w magazynie narzędzi TAK
INNE
Odchyłka okrągłości kuli wzorcowej < 0,6µm
Średnica kuli wzorcowej 22mm

Przykładowy raport pomiarowy