Spindle Inspector

Wrzeciona stanowią kluczowy zespół każdej obrabiarki. Parametry ich pracy determinują nie tylko jakość obrabianego wyrobu (błędy geometryczne, mikrogeometria), ale właściwie zinterpretowane dają dużą wiedzę diagnostyczną, co pozwala zapobiegać awariom całego systemu obróbczego.

System Spindle Inspector zapewnia szybki i bardzo dokładny bezstykowy pomiar kluczowych parametrów pracy wrzeciona. Łatwa integracja z obrabiarką, pozwala monitorować parametry pracy wrzeciona z dowolnym interwałem również w cyklach międzyoperacyjnych.

30 sekund to czas niezbędny do wykonania pomiaru dla zadanej prędkości obrotowej. Po określeniu przez użytkownika dopuszczalnych błędów pracy wrzeciona, system Spindle Inspector umożliwia ich monitorowanie, a w w przypadku przekroczenia wartości granicznych proces obróbczy zostaje zatrzymany.

Monitorowanie parametrów pracy wrzecion obrabiarek pozwala optymalnie zaplanować ich naprawę lub wymianę, przez co przestoje obrabiarek zredukowane są do minimum.

Pomiar  z zastosowaniem Spindle Inspector

Parametry wrzeciona sprawdzane przez Spindle Inspector

  • SYNC – odchyłka okrągłości dla pojedynczego obrotu wrzeciona (błąd systematyczny).
  • ASYNC – rozstęp wskazań dla tej samej pozycji kątowej (błąd losowy).
  • TOTAL – odchyłka okrągłości uwzględniająca wszystkie źródła błędów.

  • TIRX – mimośród w osi X określający bicie oprawki.
  • TIRY – mimośród w osi Y określający bicie oprawki.
  • FUND – błąd systematyczny określający ruch wrzeciona w osi Z w trakcie pojedynczego obrotu

Specyfikacja systemu Spindle Inspector

Zakres pomiarowy 625 µm
Rozdzielczość pomiaru < 0,075 µm
Input 110-230 VAC
Output TCP/IP / 24V
Czas pomiaru 30 sekund dla danej prędkości obrotowej
Zakres RPM 250 – 40.000
Odchyłka okrągłości wzorca <1 µm

Przykładowe charakterystyki