WERTH SCOPE CHECK FB DZ

Werth Scope Check FB DZ jest multisensoryczną maszyną współrzędnościową wyposażoną w dwie osie Z. Takie rozwiązanie konstrukcyjne pozwala wyeliminować możliwość kolizji w przypadku elementów o niestandardowej konstrukcji. Możliwość demontażu szklanego stołu pozwala na wykonanie pomiaru elementów o większych masach ustawionych bezpośrednio na stole granitowym.

Specyfikacja techniczna

 

Zakres pomiarowy

(dla pojedynczego sensora)

X [mm] 400(530)-1500(1630)
Y [mm] 500-1000
Z [mm] 350
Wymiary instalacyjne Gł.[mm] 1717-2550
Szer.[mm] 1024-2100
Wys.[mm] 2265
Masa urządzenia [kg] 1650-3500
Masa elementu mierzonego [kg] 50
Błąd wskazań dla T=20°±1; ΔT=0,5K/h
* L wyrażona długość w mm.
MPEE1 [µm] 1.5+L/250
MPEE2 [µm] 1.9+L/250
MPEE3 [µm] 2.9+L/100
Błąd wskazań dla T=20°±2; ΔT=1K/h
* L wyrażona długość w mm.
MPEE1 [µm] 1.5+L/200
MPEE2 [µm] 1.9+L/150
MPEE3 [µm] 2.9+L/100
Błąd wskazań dla T=20°±0,5; ΔT=0,25K/h
* L wyrażona długość w mm.
MPEE1 [µm]
MPEE2 [µm]
MPEE3 [µm]
Rozdzielczość liniałów [µm] 0.1
Temperatura pracy [°C] 10-35
Wilgotność powietrza [%] 40-70
Czystość powietrza [mg/m3]
Pobór mocy [VA] 600
Pobór powietrza [Nl/h]
Zasilanie [V] 230
Zasilanie pneumatyczne [bar]

DOSTĘPNE SENSORY BEZSTYKOWE

Fixed optics

Optyka stałoogniskowa .

Chromatic Focus Point (CFP)

Konfokalny pomiar skaningowy w osi Z.

Wert Zoom (patent)

Optyka zmiennoogniskowa.

Autofocus

Kontrastowy pomiar topografii

Werth Laser Probe (WLP)

Laserowy pomiar skaningowy w osi Z.

DOSTĘPNE SENSORY STYKOWE

Renishaw TP200

Precyzyjne pomiary punktowe.

Reniahaw SP25

Stykowe pomiary skaningowe.

Werth Contour Probe (WCP)

Sonda konturograficzna (profilometr).

Werth Fiber Probe 2D

Mikrosonda światłowodowa 2D

DOSTĘPNE TECHNOLOGIE

IP  in the image

Optyczny pomiar statyczny.

IP on the image

Optyczny pomiar łączony.

IP scanning

Optyczny skaning nieznanego konturu.

Raster Scanning HD

Dynamiczny skaning rastrowy.

Werth Flatlight

Oświetlacz telecentryczny.

Werth Multiring (patent)

Oświetlacz o zmiennym kącie oświetlania.

On the fly

Dynamiczne pomiary optyczne 3D.

Point to Point

Stykowe pomiary punktowe.

Probe scanning

Stykowe pomiary skaningowe.

WMS40

Opatentowany interfejs multisensoryczny.

Rotarty Axis

Dodatkowa oś obrotowa CNC.

Double Z

Konstrukcja dwupinolowa (dwie osie Z).

Renishaw PH 10

Głowica obrotowo-uchylna.