Werth Video Check DZ

Niektóre elementy produkowane w przemyśle, posiadają na tyle skomplikowany kształt, iż dostęp do niektórych cech pomiarowych jest niemożliwy przy zamocowaniu wszystkich sensorów na jednej osi Z. Odpowiedzią na problematykę pomiaru tej klasy wyrobów jest maszyna pomiarowa Werth Video Check DZ, która posiada dwie niezależne osie Z. Pomimo zaawansowanej budowy, obsługa systemu jest bardzo intuicyjna z uwagi na przyjazne oprogramowanie WinWerth, które integruje wszystkie sensory Werth.

Maszyna pomiarowa Werth

Specyfikacja techniczna

Zakres pomiarowy

(zakres pojedynczego sensora)

X [mm] 400(530)-1000(1130)
Y [mm] 400-2000
Z [mm] 300-600
Wymiary instalacyjne Gł.[mm] 1300-4350
Szer.[mm] 1274-2436
Wys.[mm] 2000-3700
Masa urządzenia [kg] 1500-12400
Masa elementu mierzonego [kg] 150 (opc. 300)
Błąd wskazań dla T=20°±1; ΔT=0,5K/h
* L wyrażona długość w mm.
MPEE1 [µm] 0.75+L/500
MPEE2 [µm] 0.95+L/400
MPEE3 [µm] 1.5+L/300
MPEE3 [µm]
Błąd wskazań dla T=20°±2; ΔT=1K/h
* L wyrażona długość w mm.
MPEE1 [µm] 0.75+L/350
MPEE2 [µm] 0.95+L/350
MPEE3 [µm] 1.5+L/250
MPEE3 [µm]
Błąd wskazań dla T=20°±0,5; ΔT=0,25K/h
* L wyrażona długość w mm.
MPEE1 [µm]
MPEE2 [µm]
MPEE3 [µm]
MPEE3 [µm]
Rozdzielczość liniałów [µm] 0.05
Temperatura pracy [°C] 10-35
Wilgotność powietrza [%] 40-70
Czystość powietrza [mg/m3] 0.05
Pobór mocy [VA] 2500
Pobór powietrza [Nl/h] 12000
Zasilanie [V] 230
Zasilanie pneumatyczne [bar] 7-10

DOSTĘPNE SENSORY BEZSTYKOWE

Fixed optics

Optyka stałoogniskowa .

Werth Laser Probe (WLP)

Laserowy pomiar skaningowy w osi Z.

Wert Zoom (patent)

Optyka zmiennoogniskowa.

Chromatic Focus Point (CFP)

Konfokalny pomiar skaningowy w osi Z.

Autofocus

Kontrastowy pomiar topografii

Chromatic Focus Line (CFL)

Sonda CFP w wersji topograficznej

IP 40

Sonda optyczna obrotowo-uchylna.

Nano Focus Probe (NFP)

Topograficzny pomiar konfokalny.

Werth Interferometer Probe

Interferometryczny pomiar chropowatości.

Werth Laser Probe (WLP)

Topograficzny pomiar sondą triangulacyjną.

DOSTĘPNE SENSORY STYKOWE

Renishaw TP200

Precyzyjne pomiary punktowe.

Reniahaw SP25

Stykowe pomiary skaningowe.

Werth Contour Probe (WCP)

Sonda konturograficzna (profilometr).

Werth Fiber Probe 2D

Mikrosonda światłowodowa 2D

Renishaw SP80

Precyzyjne pomiary skaningowe 3D.

Werth Fiber Probe 3D

Mikrosonda światłowodowa 3D.

DOSTĘPNE TECHNOLOGIE

IP in the image

Optyczny pomiar statyczny.

IP on the image

Optyczny pomiar łączony.

IP scanning

Optyczny skaning nieznanego konturu.

Raster Scanning HD

Dynamiczny skaning rastrowy.

Werth Flatlight

Oświetlacz telecentryczny.

Werth Multiring (patent)

Oświetlacz o zmiennym kącie oświetlania.

On the fly

Dynamiczne pomiary optyczne 3D.

Point to Point

Stykowe pomiary punktowe.

Probe scanning

Stykowe pomiary skaningowe.

WMS40

Opatentowany interfejs multisensoryczny.

Rotarty Axis

Dodatkowa oś obrotowa CNC.

Double Z

Konstrukcja dwupinolowa (dwie osie Z).

Renishaw PH 10

Głowica obrotowo-uchylna.

Rotary Swivel Axis

Dodatkowe osie obrotowe A i B – CNC.