WERTH STENT CHECK

Stent Check jest to maszyna Werth Scope Check S, wyposażona w dodatkowe osie obrotowe A oraz B oraz specjalny system oświetlania wyrobu. Urządzenie to służy precyzyjnych pomiarów optycznych stentów w trybie Rotary On The Fly.

DOSTĘPNE SENSORY BEZSTYKOWE

Fixed optics

Optyka stałoogniskowa .

Wert Zoom (patent)

Optyka zmiennoogniskowa.

Autofocus

Kontrastowy pomiar topografii

Werth Laser Probe (WLP)

Laserowy pomiar skaningowy w osi Z.

DOSTĘPNE SENSORY STYKOWE

Renishaw TP200

Precyzyjne pomiary punktowe.

Reniahaw SP25

Stykowe pomiary skaningowe.

Werth Contour Probe (WCP)

Sonda konturograficzna (profilometr).

Werth Fiber Probe 2D

Mikrosonda światłowodowa 2D

DOSTĘPNE TECHNOLOGIE

IP in the image

Optyczny pomiar statyczny.

IP on the image

Optyczny pomiar łączony.

IP scanning

Optyczny skaning nieznanego konturu.

Raster Scanning HD

Dynamiczny skaning rastrowy.

Werth Flatlight

Oświetlacz telecentryczny.

Werth Multiring (patent)

Oświetlacz o zmiennym kącie oświetlania.

On the fly

Dynamiczne pomiary optyczne 3D.

Point to Point

Stykowe pomiary punktowe.

Probe scanning

Stykowe pomiary skaningowe.

WMS40

Opatentowany interfejs multisensoryczny.

Rotarty Axis

Dodatkowa oś obrotowa CNC.

Rotary Swivel Axis

Dodatkowe osie obrotowe A i B – CNC.