WERTH EASY SCOPE

Werth Easy Scope 3D jest ręcznym, precyzyjnym mikroskopem do pomiarów przestrzennych. Urządzenie wyposażone jest w źródło światła odbitego i przechodzącego oraz 10-krotny zoom optoelektroniczny .

Specyfikacja techniczna

Zakres pomiarowy X [mm] 200
Y [mm] 100
Z [mm] 200
Wymiary instalacyjne Gł.[mm] 450
Szer.[mm] 500
Wys.[mm] 600
Masa urządzenia [kg] 35
Masa elementu mierzonego [kg] 5
Błąd wskazań dla T=20°±1; ΔT=0,5K/h
* L wyrażona długość w mm.
MPEE1 [µm]
MPEE2 [µm]
MPEE3 [µm]
Błąd wskazań dla T=20°±2; ΔT=1K/h
* L wyrażona długość w mm.
MPEE1 [µm] 2,5+L/120
MPEE2 [µm] 3,5+L/100
MPEE3 [µm]
Błąd wskazań dla T=20°±0,5; ΔT=0,25K/h
* L wyrażona długość w mm.
MPEE1 [µm]
MPEE2 [µm]
MPEE3 [µm]
Rozdzielczość liniałów [µm] 1
Temperatura pracy [°C] 10-35
Wilgotność powietrza [%]
Czystość powietrza [mg/m3]
Pobór mocy [VA] max. 1000
Pobór powietrza [Nl/h]
Zasilanie [V] 230 (115) ± 10
Zasilanie pneumatyczne [bar]