Kluczową rolę w oferowanych przez nas multisensorycznych maszynach pomiarowych pełni szeroka sensorów pomiarowych, które odpowiedzialne są za lokalizację punktów pomiarowych w przestrzeni. Konfiguracja każdej z naszych maszyn pomiarowych uwzględnia szczegółowe wymagania aplikacyjne takie jak: dopuszczalny błąd pomiaru, czas pomiaru, rodzaj mierzonej powierzchni, warunki eksploatacji, spektrum aplikacyjne, automatyzacja pomiaru.

 • Klasyczne sondy stykowe do pomiarów punktowych
 • Sondy stykowe skaningowe
 • Sondy stykowe skaningowe o wysokiej dokładności
 • Sonda światłowodowa 2D do pomiaru geometrii i mikrogeometrii
 • Sonda światłowodowa 3D do pomiaru geometrii i mikrogeometrii
 • Sonda konturograficzna/profilometr do pomiaru kształtu i mikrogeometrii

 • Kamera ze stałoogniskowym układem optycznym
 • Kamera ze zmiennoogniskowym układem optycznym
 • Kontrastowy pomiar osiowy i topograficzny kamerą
 • Sonda laserowa skaningowa/konfokalna
 • Sonda chromatyczna punktowa
 • Sonda chromatyczna do pomiarów powierzchniowych
 • Sonda konfokalna do pomiarów topografii powierzchni
 • Sonda interferometryczna do pomiarów mikrogeometrii
 • Sonda triangulacyjna do pomiaru topografii powierzchni