Usługi Pomiarowe

Nasza firma świadczy usługi w zakresie pomiarów geometrycznych w zakresie mikro i makrogeometrii. Posiadamy bogate doświadczenie aplikacyjne oraz możliwość pomiarów części z zastosowaniem metod optycznych i stykowych. Pomiary realizujemy na urządzeniach takich jak multisensoryczna maszyna pomiarowa, przemysłowy tomograf komputerowy, konturograf, profilometr czy okrągłościomierz. Udzielamy również wsparcia w doborze właściwego oprzyrządowania pomiarowego w kontekście wymagań konstrukcyjnych oraz produkcyjnych.

Projektowanie Testerów

Oferujemy naszym klientom indywidualne opracowania testerów oraz półautomatycznych przyrządów pomiarowych służących do weryfikacji wybranych cech pomiarowych w warunkach zarówno produkcyjnych jak i laboratoryjnych. Wychodząc od zdefiniowania problemu pomiarowego dobieramy odpowiednie wyposażenie metrologiczne oraz projektujemy i wykonujemy odpowiednie podzespoły mechaniczne oraz oprogramowanie pomiarowe.

Projektowanie Systemów Mocowań

Szybkie pomiary współrzędnościowe wymagają zastosowania optymalnych systemów mocowań. Oferujemy Państwu opracowanie i wykonanie dedykowanych systemów mocowań w tym mocowań modułowych/paletowych w celu zapewnienia szybkiego i powtarzalnego mocowania elementów na stole maszyny pomiarowej. Nowością w naszej ofercie jest drukowanie systemów mocowań w oparciu o materiały o niskiej gęstości do zastosowań w pomiarach tomograficznych.